FF3換上去沒多久...

xiuang 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

 網路價 $399

xiuang 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()

 $ 990 $ 999

xiuang 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

本文引用自 xiuang - 當場損失兩百多美金... 實在不了解此意為何ㄟ... 

xiuang 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

挖哈~ 終於出來了...

xiuang 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()


xiuang 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()


xiuang 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()


xiuang 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

昨天晚上發現新光證券的憑證無法使用, 原來已經過期了!

xiuang 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

雖然都不是理想的人選,但是高下已分!

xiuang 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()